myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

Present


ในการทำงานออกแบบทุกงานคงหนีไม่พ้นการนำเสนองานออกแบบด้วยลักษณะต่างๆ หลายหน่วยงานอาจจะใช้ SketchUP ในการทำภาพ 3 มิติ แต่ก็อาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าบางราย การทำภาพแบบสมจริง (Photo-realistic) จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นต่อการนำเสนองาน ซึ่งมีหลายระดับให้ท่านเลือกใช้ตามงบประมาณที่วางไว้

Presentation: Starter


สำหรับโปรแกรมสร้างภาพในขั้นนี้คือ Kerkythea ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี สามารถสร้างภาพแบบ Global illumination ได้ กำหนดจุดกำเนิดแสงได้ ซึ่งโปรแกรมนี้จะใช้งานร่วมกับโปรแกรม SketchUP ได้เป็นอย่างดี ในกรณีแรกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเพิ่มงบประมาณในการซื้อ Software เพื่อทำ Present เพียงแต่ฝึกอบรมเพิ่มเติมเท่านั้น
Stacks Image 9
LINK : Kerkythea
Stacks Image 14

image by Kerkythea

Stacks Image 19

Presentation: Intermediate


สำหรับขั้นที่ 2 นี้ เป็นการใช้โปรแกรมการสร้างภาพที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายของโปรแกรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ยังคงเป็นการทำงานเชื่อมโยงกับโปรแกรม SketchUP เช่นกัน แต่โปรแกรมในขั้นนี้ มีความเร็วในการสร้างภาพที่เร็วขึ้น โปรแกรมที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ได้แก่ SUpodium, Artlantis เป็นต้น งบประมาณของโปรแกรม SUpodium จะอยู่ประมาณ 12,000 บาท ส่วน Artlantis จะอยู่ประมาณ 28,000 บาท
Stacks Image 25
Stacks Image 28

image by SUPodium

Stacks Image 33

Presentation: High end


สำหรับผู้ที่ต้องทำงาน Presentation อย่างจริงจัง และต้องการเครื่องมือครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง Model การกำหนดแสง วัสดุ และสร้างภาพคุณภาพสูง รวมไปถึง animation โปรแกรมที่น่าสนใจมากคือ 3dsMAX และ Modo เนื่องจากมีเครื่องมือในการปรับแต่งชิ้นงานมากมาย สามารถสร้างชิ้นงานตั้งแต่แบบ Geometry form ธรรมดา ไปจนถึง Free form มีเครื่องมือในการจัดทำวัสดุที่หลากหลาย มีความสามารถในการ preview ที่รวดเร็ว ความเร็วในการสร้างภาพสูง เรียกว่ามีเครื่องมือครบครัน ท่านไม่จำเป็นต้องหาโปรแกรมเสริมอื่นๆเข้ามาประกอบอีก เหมือนอย่าง software หลายๆตัวที่พบในท้องตลาด งบประมาณสำหรับโปรแกมนี้จะอยู่ประมาณปีละ 40,000 บาท
Stacks Image 39
LINK: 3dsMAX
LINK : Luxology
Stacks Image 44

image by 3dsMAX, Modo

Stacks Image 49
myExtraContent10