myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Stacks Image 9
Trimble SketchUP products
ผู้พัฒนาโปรแกรม SketchUP อันโด่งดัง พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำงานลุ่ล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ Open community ที่มีผู้คนมากมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมนี้
Stacks Image 3
Revit products
BIM application ที่ครบวงจร ทั้งสถาปัตยกรรม ก่อสร้างและงานระบบ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และควบคุมมาตรฐานการทำงานได้เป็นอย่างดี
Stacks Image 15
AutoCAD products
AutoCAD จาก Autodesk โปรแกรมตัวดังของโลก ทางด้าน 2D Drafting และ 3D modeling ที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เหมาะสำหรับงาน production ทั้ง AutoCAD และ AutoCAD LT สามารถพัฒนาโปรแกรมเสริม หรือที่เรียกว่า Plug-in โดยใช้ภาษา C# หรือ AutoLISP
Stacks Image 33
BricsCAD products
เป็น CAD ที่มีการพัฒนาการมานานมาตัวหนึ่ง มีกระบวนการใช้งานที่เหมือนกับ AutoCAD มาก ที่สำคัญ สำหรับผู้ที่เคยพัฒนาโปรแกรม AutoLISP ใน AutoCAD มาก่อน สามารถนำโปรแกรมที่เคยพัฒนาไว้มาใช้งานได้เกือบไม่ต้องปรับปรุง code เดิมเลย และยังมี BLADE (BricsCAD Lisp Advanced Development Environment ที่เก่งกว่า Visual LISP IDE ของ AutoCAD ทำให้การ debug โปรแกรมสะดวกกว่าเดิมมาก
Stacks Image 55
Rhinoceros
Rhinoceros สุดยอดโปรแกรม 3D modeling แบบ true NURBS ช่วยให้สามารถสร้างรูปทรง 3 มิติแบบอิสระได้อย่างแท้จริง มี model ที่เบา สามารถนำข้อมูลไปใช้ใน BIM application หลสยๆตัวได้ เช่น ArchiCAD, Revit เป็นต้น หรือใช้งานด้าน Generative Design ผ่านทาง Grasshopper
Stacks Image 52
Vray
Vray for SketchUP โปรแกรม Render ที่มีความสามารถสูง สร้างภาพได้สวยงาม สมจริง สามารถใช้งานร่วมกับ SketchUP ได้เป็นอย่างดี
Stacks Image 6
ArchiCAD
BIM application ตัวดังของ Graphisoft มี Interface ที่เน้นแบบ graphic ดูเข้าใจง่าย กระบวนการควบคุมการทำงาน ใช้ระบบ Layer เป็นฐาน คล้ายๆระบบของ 2D CAD
Stacks Image 62
Twinmotion
Real-time Visualization ตัวเก่ง ที่มีขีดความสามารถสูง ทำงานบนเครื่องที่มี spec ต่ำกว่าโปรแกรมในประเภทเดียวกัน มี Direct Link เพื่อเชื่องโยงข้อมูล model จากโปรแกรม 3มิติที่ใช้กันแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น SketchUp, BricsCAD, Revit, ArchiCAD
Stacks Image 12
Consulting & Programming Development
ให้คำปรึกษา การวางระบบ Computer สำหรับงานออกแบบ เขียนแบบ และ Presenation รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น AutoLISP บน AutoCAD, C# บน Revit หรือ Ruby script บน SketchUP
myExtraContent10