myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Stacks Image 5

SketchUP Pro, SketchUP Make


โปรแกรมยอดนิยมสำหรับนักออกแบบหลายหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำแบบร่าง เนื่องจากมีความง่ายในการขึ้นรูปทรง 3 มิติ มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งชิ้นงาน สามารถแสดงผลได้หลายลักษณะ มี web portal ของชิ้นงาน 3 มิติขนาดใหญ่มาก ที่ชื่อ 3Dwarehouse ซึ่งท่านสามารถ download ชิ้นงานจาก web นี้ได้ นอกจากนั้นยังสามารถ upload งานของเราเองไปยัง 3dwarehouse ได้อีกด้วย ในรุ่น Professional นั้น จะมีโปรแกรมเพิ่มเติมมาอีก 2 ตัว คือ Layout และ Style Builder ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถในการทำงานออกไปได้อย่างน่าสนใจ
Stacks Image 12
Stacks Image 14

SketchUP Pro feature


 • Layout: เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดวางหน้ากระดาษในการนำเสนองาน ทั้งนี้ข้อมูลชิ้นงาน SketchUP นั้นจะเชื่อมโยงอยู่กับข้อมูลใน Layout ดังนั้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆในชิ้นงาน สิ่งเหล่านั้นก็จะ update มาปรากฏในส่วนของ Layout ด้วย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตเอกสารนำเสนองานสั้นลงเป็นอย่างมาก
 • Style Builder: เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำเอาเส้นสายที่เขียนด้วยมือของเราเอง ใส่ลงไปปรับใช้ใน SketchUP style ด้วยโปรแกรมนี้ จะทำให้ภาพที่ได้จาก SketchUP ไม่ซ้ำซากเหมือนกันอีกต่อไป และมีความเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง
 • Import/Export: สามารถรับส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึง DWG ของ AutoCAD
 • High resolution output: สามารถพิมพ์งาน หรือ ส่งภาพออกไปได้ในระดับความละเอียดเท่าใดก็ได้ ไม่จำกัดเฉพาะความละเอียดเท่ากับหน้าจอภาพปัจจุบัน

LINK:
SketchUP Pro
Stacks Image 22

Kerkythea Rendering Engine


เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับการ Render จาก SketchUP Model เป็นโปรแกรมฟรีที่น่าสนใจ อีกทั้งมีระบบการคำนวณแสงและวัสดุตามหลัก Physics
 • ติดตั้งได้ทั้ง Windows 32 bits / 64 bits
 • มีตัวอย่างวัสดุให้ใช้และศึกษาได้
 • สามารถใช้ Environment แบบ HDRI ได้ด้วย
 • สามารถสร้างจุดกำเนิดแสงแบบ IES ได้

LINK:
Kerkythea.net
Useful LINK:
 • 3D wareHouse: แหล่งรวบรวม component จำนวนมหาศาล
 • SketchUP community: ชุมชน แหล่งรวมข้อมูลของ google sketchup
 • Sketchucation: แหล่งรวมข้อมูลการศึกษา เรียนรู้ โปรแกรม sketchup โปรแกรมเสริมต่างๆ
 • Smustard: แหล่งรวม ruby script ที่ช่วยเสริมการทำงานของ sketchup ในรูปของ plugin ต่างๆ ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน
 • Ruby Library Depot: แหล่งรวม ruby script ที่ช่วยเสริมการทำงานของ sketchup ส่วนมากจะเป็นแบบฟรี
 • Kerkythea: เป็นฟรีโปรแกรมในการสร้างภาพแบบ Global illumination จาก model ของ sketchup สามารถกำหนดจุดกำเนิดแสงประดิษฐ์ได้
myExtraContent10