myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Stacks Image 5

AutoCAD 2017


Software ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับงานออกแบบและการผลิต production drawing มีโปรแกรมเสริมมากมาย เพื่อตอบรับกับความต้องการและลักษระงานที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่นสูง
 • Smart centerlines / centermarks centerlines กับ centermarks ที่เชื่อมต่อกับ geometry ทำให้การปรับแต่งสดวกขึ้นมาก
 • Resizable dialog boxes ไดอะลอกซ์ที่ปรับขนาดได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในปัจจุบัน
 • Enhanced PDFs เพิ่มคุณภาพของ PDF มีขนาดที่เล็กลง และความเร็วที่สูงขึ้น
 • Smart Dimensioning เส้นบอกระยะที่ฉลาดขึ้น รับรู้ชนิดของเส้นบอกระยะที่ควรเป็น เมื่อเลื่อน mouse ผ่าน
 • Revision clouds revision cloud ที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้นมาก
LINK: autodesk AutoCAD
Stacks Image 36

Revit 2017


Software ทางด้าน BIM ที่มีความสามารถสูง ควบคุมมาตรฐานได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาโปรแกรมเสริมได้โดยอาศัยเทคโนโลยี Dot net ของ Microsoft นอกจากนั้นยังสามารถใช้ Dynamo Script เพื่อการพัฒนาโปรแกรมในแบบ Visual Programming ซึ่งทำได้ง่ายกว่าการเขียนภาษา C# โดยตรง
 • Global parameters เพิ่ม parameter ให้กับ project หรือ เส้นบอกระยะ เพื่อการควบคุมแบบ parametric
 • Depth cueing กำหนดความหนาบางของเส้นตามระยะมองในมุมมองนั้นๆ
 • Improve documentation tools เพิ่มเครื่องมือในการปรับแต่งตัวอักษร ทำให้ควบคุมรูปแบบได้สดวกขึ้น
 • More flexible Annotation Tags เพิ่มความสามารถในการคำนวณค่าใน tag ได้ด้วย
 • Dynamo graphical programming interface สามารถควบคุมโปรแกรมโดยอาศัย Dynamo Script เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติได้
 • Combined parameters สามารถรวม parameter หลายตัวให้แสดงใน field เดียวกัน
 • FormIt360 converter สามารถแปลงข้อมูล Revit family ไปเป็นข้อมูลของโปรแกรม FormIt ได้

LINK:
autodesk Revit
Stacks Image 12

AutoCAD LT 2017


เป็นโปรแกรมยอดนิยม และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ในการเขียนแบบ และทำแบบรายละเอียด เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยให้การผลิตแบบ 2 มิติ เป็นไปได้อย่างรวเร็วและมีความเที่ยงตรงสูง ด้วยแฟ้มข้อมูลแบบ DWG ที่เป็นมาตรฐานการทำงาน production ทั่วโลก ท่านจึงมั่นใจในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างองค์กร จะไม่มีปัญหาใดๆ ท่านสามารถปรับแต่งรูปแบบ หน้าตาของโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านได้โดยง่าย ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี

LINK:
autodesk LT

Stacks Image 41

FormIt360


เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการขึ้น Model อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการทำ Preliminary Design มีบนหลาย Platform รวมทั้งพวก Tablet device ต่างๆ มีใช้ทั้งแบบ FREE vesrion และรุ่นที่ต้องสมัครสมาชิก สามารถใช้งานบน Web Browser โดยตรงก็ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น Frontend สำหรับการทำ Conceptual Mass และส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Revit ได้ด้วย

LINK:
FormIt360
Stacks Image 55

3dsMAX


เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการขึ้น Model และสร้างภาพ (Render) คุณภาพสูง มีระบบการสร้างและจัดการวัสดุ (Material) ที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากตัวหนึ่ง

LINK:
3dsMAX
Stacks Image 48

AutoCAD 360


เป็นฟรีโปรแกรมจาก Autodesk สำหรับ Mobile device โดยสามารถดู แก้ไข เขียนเพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล DWG ได้แบบ Online (โดยอาศัย A360 account) วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนำพา DWG ไปยัง site งาน สามารถปรับแต่งอก้ไขเบื้องต้นได้ทันที

LINK:
AutoCAD 360
Stacks Image 26

DWG TrueView


เป็นฟรีโปรแกรมจาก Autodesk ที่ใช้สำหรับการดูแฟ้มข้อมูลที่เป็น DWG สำหรับเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม AutoCAD และยังสามารถพิมพ์งาน และแปลงข้อมูลจาก format ของ DWG ต่างๆรุ่นกัน ท่านไม่ต้องกังวลในการรับ หรือส่งข้อมูลระหว่างองค์กรที่ใช้ AutoCAD ต่างรุ่นกันอีกต่อไป ท่านสามารถ download ได้จาก link ต่อไปนี้

LINK:
DWG TrueView
Useful LINK:
 • Autodesk Discussion Group: ชุมชนที่พูดคุยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ autodesk
 • Autodesk Blogs: ชุมชน BLOGs ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ autodesk
myExtraContent10