myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

Revit: material tag

Revit material tag, กรณีที่ผนัง 2 ข้างมีวัสดุแตกต่างกัน และต้องการใส่ tag ให้ต่างกัน กรณีนี้จะไม่สามารถใช้ Tag by Category ได้ ต้องใช้ Material tag แทน แต่ default ของ Revit นั้น material tag จะแสดง material description และไม่มี symbol ใดๆ กรณีนี้สามารถ edit family ตัว material tag เดิม ใส่ symbol ที่ต้องการลงไป (มักจะทำสอดคล้องกับ wall tag ปกติ) จุดสำคัญคือต้องไปเปลี่ยน material description ให้เป็นเลขที่ finishing ที่ต้องการ

blog_RevitMaterialTag

Revit: Offset railing

กรณีที่อยากได้ ราวลูกกรงที่ offset ออกมานอกแนวขอบพื้น ให้ทำขั้นตอนดังนี้
1. ใช้ Metric Baluster Post.rfa เป็น template สำหรับสร้าง baluster
2. การยืดออกทางข้าง ให้ switch ไปที่ front view แล้วเขียน model ของ baluster (กรณีเป็นแผ่นแบน)
3. ใน Project สร้าง railing ใหม่ แล้วเข้าไป edit type โดยเข้าไปที่ edit ของ baluster placement
4. กำหนด family ที่สร้างขึ้นในขั้นแรก มากำหนดใช้แทนค่าเดิม ปรับระยะตามความต้องการ
5. สำหรับ rail ก็เข้าไปที่ edit Rail Structure และกำหนดค่าตามต้องการ

blog_RevitRailing

Revit: bubble grid ในรูปด้าน

Missing grid line in elevation: ในกรณีที่เราเขียน grid line ในแนวเอียง หรือโค้ง อาจพบว่า grid line เหล่านั้นไม่ปรากฏในรูปด้าน กรณีเช่นนี้เกิดจากแนว grid line ไม่ตั้งฉากกับ view ที่มอง วิธีแก้คือต้องใช้ grid line แบบ Multi-Segment แล้วเขียน grid ที่มี segment ที่หัวหรือหางตั้งฉากกับทิศทางของ view รูปด้าน ลองดูรูปประกอบครับ

blog_RevitCurveGrid

Revit: Underlay display

View underlay: โดยปกติ revit จะแสดงผังพื้นชั้นที่อยู่ใต้ชั้นปัจจุบันเป็นสีเทา เพื่อความสดวกในการขึ้น model ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงก็ได้ โดยตั้งค่าใน properties window รายการ Underlay ให้เลือกเป็น none แทน
รายการ underlay ตั้งค่าเป็นชั้นเหนือขึ้นไปก็ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการขึ้น model ที่อยู่ใต้ชั้นลอย หรือ balcony จะเขียนง่ายขึ้น

blog_RevitUnderlay

Revit: Steel end joint

Steel end joint: กรณีที่คานเหล็กต่อกันที่ปลาย โดยปกติคานตัวหนึ่งจะหดลงเพื่อหลบ member ของอีกตัวหนึ่ง หากต้องการเป็น miter corner ให้เลือกเครื่องมือ Beam/ Column Joins (ในส่วนของ modify menu) จะเห็นหัวลูกศรแสดงที่หัว beam joint ทั้งหลาย <คลิก> ที่หัวลูกศรเหล่านั้น เพื่อปรับลักษณะการตัดที่ปลายตามต้องการ
blog_RevitEndJoint
myExtraContent10