myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

Text Box ใน Layout


การกำหนด Alignment ของตัวอักษร โดยการใช้ Text Box ใน Layout นั้น สามารถควบคุมได้จากการวิธีการกำหนดกรอบของ Text Box นั้นๆ ดังนี้
  • ถ้าลากจากมุมขวาล่างไปยังมุมซ้ายบน จะได้ Alignment แบบ Lower-right
  • ถ้าลากจากมุมซ้ายล่างไปยังมุมขวาบน จะได้ Alignment แบบ Lower-left
  • ถ้าลากจากมุมซ้ายบนไปยังมุมขวาล่าง จะได้ Alignment แบบ Upper-left
  • ถ้าลากจากมุมขวาบนไปยังมุมซ้ายล่าง จะได้ Alignment แบบ Upper-right
  • หากกด Ctrl (PC) หรือ Option (Mac) แล้วลาก mouse จะได้ Alignment แบบ Centered

ที่มา SketchUP Blog

Layer vs Outliner

อาจมีข้อสงสัยระหว่างการใช้ layer และ Outliner เพื่อกำหนดการแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลบน SketchUP ดูแล้วเหมือนๆกัน ความจริงแล้วต้องบอกว่าคนละวัตถุประสงค์ครับ (อาจมีผลบางส่วนคล้ายกัน) ความจริงแล้ว Layer ใน SketchUP มีไว้เพื่อการควบคุมการแสดงผลเท่านั้น แต่สำหรับ Outliner นั้นเป็นการพัฒนาการจากระบบการจัดกลุ่มข้อมูล หรือ group ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นในการทำงานบน SketchUP เพราะหากเราไม่แบ่งกลุ่มข้อมูลออกจากกัน ข้อมูลเหล่านั้น หากวางติดกัน จะถูกผนวกเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติครับ ในการทำงานจริงอาจกล่าวได้ว่า เราใช้ Layer เพื่อควบคุมการแสดง หรือไม่แสดงข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการจัดฉาก แบ่งข้อมูลให้สดวกต่อการควบคุมการแสดงผล แต่การทำ group เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อกระบวนการแยกชิ้นงานออกจากกัน ไม่ให้รบกวนกันครับ เพียงแต่สมัยก่อนไม่มีหน้าต่างแบบ Outliner มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มครับ

Zorro ตัดแหลก

Ruby Script ที่ผมว่าน่าสนใจมาก และนักทำ model ที่ต้องการสร้างหน้าตัด หรือ section จริงๆ ไม่ใช่ live section ของโปรแกรม จะต้องชอบมาก คือ zorro.rb ซึ่งพัฒนาโดย นาย Whaat(Dale Martens) โปรแกรมนี้จะตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน เพียงแค่เรากำหนดแนวการไปบนจอภาพเท่านั้นด้วยการลาก mouse เท่านั้น ลอง search ใน Internet ดูครับ แล้ว load มาใช้ ผมว่าจะเป็น script ที่ท่านจะต้องชอบ

เก็บ Ruby Script ไว้ที่ไหน?

เราจะพบ Ruby Script มากมายในหลายๆ web site ซึ่งเมื่อ download มามักจะได้แฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุลเป็น .rb เราก็เพียงแต่คัดลอกแฟ้มข้อมูลดังกล่าวไปใส่ไว้ใน folder ชื่อ plugins ที่ปรากฏอยู่ภายใต้ Folder ที่เก็บโปรแกรม SketchUP ในเครื่องของเรา หลังจากนี้เมื่อเราเรียกโปรแกรม SketchUP ในครั้งต่อไป โปรแกรมก็จะ load Ruby Script ตัวดังกล่าวเข้ามาให้เราใช้งานได้ครับ เพียงแต่ต้องหาเอาหน่อยครับว่า Script ที่ว่าที่ไปปรากฏอยู่ในเมนูไหน ซึ่งก็อาจจะดูข้อมูลได้จาก web site ที่เราไป load เจ้า Ruby นี้มาครับ

ในบางกรณีผู้เขียน Script อาจมีข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น Script ย่อยๆ ข้อมูลของ Icon เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ มักจะพบว่าจะมี folder ย่อยติดมากับ Script นั้นๆ ก็ให้เราคัดลอก folder นั้นๆลงไปเก็บไว้ใต้ folder plugins เช่นกันครับ

Ruby Script ไม่มีไม่ได้แล้ว

เป็นที่ทราบกันดีว่า SketchUP นั้นใช้ Ruby Script เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเพิ่มเติมขีดความสามารถของโปรแกรม SketchUP ทำให้เราสามารถใช้งาน SketchUP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้นมาก ด้วยความที่เป็น Open techology ดังนั้นใครที่ศึกษาภาษานี้เพิ่มเติม ก็สามารถพัฒนาเครื่องมือช่วยเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันก็มีผู้พัฒนาหลายราย ได้พัฒนามาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเสริมให้เราเลือกใช้ ทั้งฟรีและเสียเงินมากมาย สำหรับผู้ที่นิยมชมชอบในโปรแกรม SketchUP น่าที่จะค้นหาดูว่ามีการพัฒนาโปรแกรมในด้านใดบ้าง แล้วนำมาปรับใช้กับงานของเรา บางตัวก็สามารถศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม Ruby Script เหล่านั้นได้ เพราะเป็น Text file ธรรมดาครับ แต่บางตัวก็มีการ complie ไว้ ก็จะดูไม่รู้เรื่องครับ มี website ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เราจะค้นคว้าหา script เหล่านี้มาใช้งาน ได้แก่

Ruby Depot
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/RUBY_Library_Depot.htm
smustard
http://www.smustard.com/

ลองเข้าไปดูนะครับ แล้วท่านจะพบว่า ไม่มีไม่ได้แล้ว
myExtraContent10