myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

ควบคุมความชัดของ DWG ที่ Xref เข้ามา

ใน AutoCAD 2010 นั้น ในค่า Default นั้น เวลาที่เราใช้คำสั่ง External Reference นำข้อมูล DWG เข้ามา อาจจะดูแปลกตาไปเพราะดูจางลงกว่าที่เคยเป็นใน Release ก่อนๆ เนื่องจากใน Release นี้จะกำหนดค่าความจางไว้ โดยควบคุมที่ตัวแปร XDWGFADECTL ครับ หากต้องการเห็นชัดเหมือนสมัยก่อนก็ตั้งค่าเป็น 0 ครับ หรืออาจจะตั้งค่าให้จางลงเล็กน้อย เพื่อให้เห็นความแตกต่างเช่น 20-30% ก็ตามแต่ถนัดครับ

Layout tab หายไป


หลายคนที่เคยชินกับการใช้ Model และ Layout tab ที่อยู่มุมซ้ายล่างของจอทำงาน แต่ใน release หลังๆนี้ tab จะหายไป จริงๆแล้วมันจะไปปรากฏอยู่ที่แถบ status bar ครับ เป็นปุ่มให้เลือกของ Model และ Layout หากเราไม่ชอบ และอยากได้ Layot tab แบบเดิม ก็เพียงแต่ <คลิกขวา> ที่ปุ่ม Model หรือ layout ใหม่ แล้วเลือกรายการ Display Layout and Model Tabs เราก็จะได้ tab กลับมาครับ ระบบใหม่ก็ดีนะครับ เพราะเราจะได้พื้นที่บนจอมากกว่าเดิม ลองดูหน่อยครับ เดี๋ยวก็ชินไปเอง

command line หาย

หน้าจอ AutoCAD สมัยใหม่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระมาก พูดง่ายๆว่าตามใจผู้ใช้ ว่าจะวางเมนูไว้ที่ใดในจอภาพก็ได้ ต่างกับสมัยเป็น DOS หน้าจอจะคงที่เสมอ มันก็มีข้อดีนะครับ คือปรับแต่งได้ตามใจ แต่สิง่ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ command line หาย อย่างอื่นหายพอทนครับ เพราะเราสามารถพิมพ์คำสั่งต่างๆได้ แต่พอ command line หาย ไม่รู้จะทำอย่างไร ง่ายๆครับ ตั้งใจพิมพ์คำว่า command line (แม้จะมองไม่เห็นสิ่งที่เราพิมพ์) แล้วกด ENTER เราก็จะได้ command line กลับมาแล้วครับ

Dialog ไม่ขึ้น

ระหว่างการใช้งาน AutoCAD อาจมีการเรียกโปรแกรมเสริมการทำงานในหลายๆอย่าง ส่วนมากโปรแกรมพวกนั้นจะปิดการแสดงผลของ dialog บางตัวระหว่างการทำงาน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ แต่บางครั้งหากโปรแกรมเสริมเหล่านั้นทำงานไม่เสร็จสิ้น เกิดการ crash ของโปรแกรมบ้าง จนบางครั้งเราพบว่า dialog บางตัวไม่ปรากฏขึ้นบนจอ บ่อยที่สุดคงเป็นเรื่อง open, save และ plot กรณีนี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก โดยการพิมพ์ชื่อตัวแปร fildia ที่ command line แล้วป้อนค่าเป็น 1 ลงไปครับ (ค่าเดิมน่าจะเป็น 0) เท่านั้นแหล่ครับ ก็จะได้ dialog กลับมาครับ

Statusbar Icon


AutoCAD รุ่นใหม่ๆ ได้เปลี่ยน toggle switch ต่างๆสำหรับเปิดปิด snap, grid ฯลฯ เปลี่ยนจากระบบข้อความเดิม เช่น SNAP, ORTHO, GRID ไปเป็นรูป icon แทน ถ้าเทียบกันแล้วใช้เนื้อที่บนจอภาพน้อยลงนะครับ แต่ก็มีปัญหาคือ บางคนดูไม่ออกว่าอะไรเป๋นอะไร ถ้าใช้ทุกวัน อาจจะเรียนรู้นิดหน่อย เดี๋ยวก็ชินไปเอง แต่สำหรับบางคนที่นานๆใช้ที อาจพบว่าไม่สดวก เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบจาก icon ไปเป็นแบบข้อความแบบเดิมได้โดย <คลิกขวา> ที่บริเวณ icon เหล่านั้น แล้วยกเลิกรายการ Use Icons เราก็จะกลับไปเป็นรายชื่อแบบเดิมแล้ว

Ribbon vs Classic Menu


Ribbon Menu เป็นรูปแบบเมนูใหม่ของ AutoCAD ซึ่งช่วยจัดกลุ่มงานที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน ซึ่งว่ากันว่าช่วยให้การเข้าถึงเมนูในขณะทำงานไม่วุ่นวาย เท่าที่ผมลองดูก็เข้าท่าดีครับ แต่ก็น่าเห็นใจสำหรับนัก AutoCAD รุ่นเก่า อาจมีปัญหาว่าหาคำสั่งไม่เจอ ความเห็นผมคือถ้ามีเวลาว่าง ลองทดลองใช้ดูแล้วท่านจะชอบครับ แต่ถ้างานเร่งๆอยู่อยากกลับไปหน้าตาแบบเดิมที่เรียกว่า AutoCAD Classic ก็สามารถทำได้โดยเลือกเมนู workspace ที่อยู่ด้านขวาล่างของจอภาพ เป็นรูปเฟืองครับ แล้วเลือกรายการ AutoCAD Classic ครับ แล้วเราก็จะได้ AutoCAD ที่คุ้นเคยมาใช้ครับ ลองดูนะครับ

การแสดง StartUP Dialog

ใน AutoCAD ตั้งแต่ Release 2008 เป็นต้นมา ไม่มี checkbox ให้เลือกว่าจะแสดง Startup Dialog หรือไม่ และจะเริ่มต้นโปรแกรมโดยให้เลือก Template Drawing ตลอดเวลา หากเราต้องการเริ่มต้นจาก Startup dialog เหมือนเดิม ให้พิมพ์คำสั่ง startup แล้วกำหนดค่าเป็น 1

DWG Trueview

DWG TrueView เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดูแฟ้มข้อมูลแบบ DWG พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ในปัจจุบันได้ผนวกเอาโปรแกรมที่ชื่อว่า DWG TrueConvert ที่ใช้ในการแปลงแฟ้มข้อมูลแบบ DWG ในแต่ละรุ่นเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว ในหน่วยงานที่มี AutoCAD หลากหลาย version หรือมีความจำเป็นต้องรับส่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ใช้ AutoCAD ต่าง version ออกไป โปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับท่าน download ได้ฟรี ที่นี่ครับ
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112
myExtraContent10