myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

AutoCAD Mac: table style

เนื่องจากไม่มีคำสั่ง TABLESTYLE ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง table style เองได้ และไม่มีคำสั่ง load tablestyle เข้ามาใน mac ทางแก้ชั่วคราวคือ สร้าง table style แบบต่างๆไว้ด้วย AutoCAD win แล้ว save drawing ไว้ copy มาใว้ในเครื่อง mac เปิด file ทีมี table style กับ file ใน mac ที่จะสร้าง table ใช้วิธี copy & Paste ตรงๆ หลังจากนั้นลบ table ที่ copy มาก็ได้ จากนี้ ใน mac จะมี table style ให้ใช้ แต่เหนื่อยหน่อยตรงที่เราจะสร้างได้เพียง stadara table ก่อน แล้วค่อยมาเปลี่ยน table style ใน properties เอา

AutoCAD Mac: multiline style

เนื่องจากบน Mac ไม่มีคำสั่ง MLSTYLE ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง multiline style เองได้ ทางแก้คือต้องใช้ AutoCAD (win) ปกติ สร้างเส้น Mline แล้ว save ออกมาเป็น file นามสกุล mln หลังจากนั้น copy มาที่ mac ใน AutoCAD Mac ใช้คำสั่ง MLINE เลือก option ST เพื่อกำหนด style พิมพ์ชื่อ style ที่สร้างไว้จาก win โปรแกรมจะหา style ดังกล่าวไม่เจอ และขึ้น finder ให้เรา browse หา file แบบ mln ที่เอามาจาก win เราจะได้ MLstyle มาใช้ใน mac ได้ พอรอดไปหน่อย

ควบคุมความชัดของ DWG ที่ Xref เข้ามา

ใน AutoCAD 2010 นั้น ในค่า Default นั้น เวลาที่เราใช้คำสั่ง External Reference นำข้อมูล DWG เข้ามา อาจจะดูแปลกตาไปเพราะดูจางลงกว่าที่เคยเป็นใน Release ก่อนๆ เนื่องจากใน Release นี้จะกำหนดค่าความจางไว้ โดยควบคุมที่ตัวแปร XDWGFADECTL ครับ หากต้องการเห็นชัดเหมือนสมัยก่อนก็ตั้งค่าเป็น 0 ครับ หรืออาจจะตั้งค่าให้จางลงเล็กน้อย เพื่อให้เห็นความแตกต่างเช่น 20-30% ก็ตามแต่ถนัดครับ

Layout tab หายไป


หลายคนที่เคยชินกับการใช้ Model และ Layout tab ที่อยู่มุมซ้ายล่างของจอทำงาน แต่ใน release หลังๆนี้ tab จะหายไป จริงๆแล้วมันจะไปปรากฏอยู่ที่แถบ status bar ครับ เป็นปุ่มให้เลือกของ Model และ Layout หากเราไม่ชอบ และอยากได้ Layot tab แบบเดิม ก็เพียงแต่ <คลิกขวา> ที่ปุ่ม Model หรือ layout ใหม่ แล้วเลือกรายการ Display Layout and Model Tabs เราก็จะได้ tab กลับมาครับ ระบบใหม่ก็ดีนะครับ เพราะเราจะได้พื้นที่บนจอมากกว่าเดิม ลองดูหน่อยครับ เดี๋ยวก็ชินไปเอง

command line หาย

หน้าจอ AutoCAD สมัยใหม่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระมาก พูดง่ายๆว่าตามใจผู้ใช้ ว่าจะวางเมนูไว้ที่ใดในจอภาพก็ได้ ต่างกับสมัยเป็น DOS หน้าจอจะคงที่เสมอ มันก็มีข้อดีนะครับ คือปรับแต่งได้ตามใจ แต่สิง่ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ command line หาย อย่างอื่นหายพอทนครับ เพราะเราสามารถพิมพ์คำสั่งต่างๆได้ แต่พอ command line หาย ไม่รู้จะทำอย่างไร ง่ายๆครับ ตั้งใจพิมพ์คำว่า command line (แม้จะมองไม่เห็นสิ่งที่เราพิมพ์) แล้วกด ENTER เราก็จะได้ command line กลับมาแล้วครับ
myExtraContent10