myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Welcome
Software ทางด้าน CAD และ Presentation ทุกวันนี้ มีความซับซ้อนในการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้งาน การฝึกอบรม หรือแม้แต่การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

solution ของการใช้ Software มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถที่ต้องการ งบประมาณ และความยากง่ายของการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรในองค์กร

บริษัท T.P. CAD System ดำเนินธุรกิจทางด้าน Sotware และการฝึกอบรมทางด้าน CAD และ Presentation และเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบให้กับบริษัทต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี นำเสนอ solution ที่เหมาะสมแก่องค์กรทุกขนาด รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ AutoCAD, Revit, SketchUP และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Solution ที่น่าสนใจด้าน Preliminary Design ในปัจจุบันคงจะหนีไม่พ้น SketchUP และ FormIt360

กรณีของ SketchUP ที่มีทั้งความง่ายในการขึ้น Model ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเสริม หรือ Plugins โดยใช้ภาษา Ruby Script ทำให้สามารถนำไปพัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ

กรณีของ FormIt360 เป็นโปรแกรมในลักษณะเดียวกับ SketchUP ถูกพัฒนาโดย Autodesk มีทั้งแบบใช้ฟรีและแบบเป็นสมาชิก สามารถใช้งานได้หลากหลาย Platform รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ Tablet และยังสามารถทำงานเชื่อมโยงกับโปรแกรม Revit ได้ด้วย
Stacks Image 15
Stacks Image 18
Stacks Image 41
Stacks Image 69
Stacks Image 71
Stacks Image 67
Stacks Image 65

Autodesk Value Authorized Reseller

myExtraContent10